Artykuł Adwokat Joanny Lubeckiej dla Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP

11-07-2016
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym artykułem Adwokata Joanny Lubeckiej dotyczącym modelu powszechnej, automatycznej wykonalności orzeczeń w Unii Europejskiej.

Artykuł dostępny jest tutaj.