Kancelaria Stawski Syty partnerem merytorycznym cyklu szkoleń Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

15-12-2015
Adwokaci Joanna Lubecka, Marek Syty oraz Mateusz Stawski przeprowadzą cykl szkoleń z cywilnoprawnej, karnej, zawodowej i dyscyplinarnej odpowiedzialności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz kierowników budowy.

Szkolenia przeprowadzone zostaną dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od września do listopada 2016 r. w Kaliszu, Gnieźnie, Lesznie, Pile, Poznaniu i Koninie.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy.