Kolejne spotkanie Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich

23-12-2015
W dniu 16 grudnia 2015 roku adwokat Marek Syty był uczestnikiem XXIII spotkania Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich z udziałem przedstawicieli banków hipotecznych.

Obecni omówili m.in.:

  1. wymogi stawiane inwestorom w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych z związku z zamierzoną inwestycją mieszkaniową i uzasadniane art. 16 ustawy o drogach publicznych;
  2. zakres praw autorskich architekta przysługujących w stosunku do projektu i wzniesionego budynku w kontekście możliwości późniejszych zmian i przebudowy obiektu;
  3. roszczenie banku hipotecznego o ustanowienie hipoteki na lokalu przyszłym i sposób jego ujawnienia w treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja;
  4. możliwość samodzielnego dokonania podziału nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego na gruncie uchwały Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 116/14.