Kolejne szkolenie z zakresu odpowiedzialności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta za nami

27-09-2016
W dniu 22 września 2016 roku w Gnieźnie odbyło się drugie z cyklu szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

ctq6gsdwcaazezg-jpg-large