Konferencja – Nowe Prawo Konsumentów – Nowe Obowiązki Przedsiębiorców

27-05-2014
W dniu 27 maja 2014 roku adwokat Mateusz Stawski wziął udział w konferencji ,,Nowe Prawo Konsumentów – Nowe Obowiązki Przedsiębiorców’’ .

W toku konferencji omawiano tematykę związaną z projektem nowej ustawy o prawach konsumenta mającym na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE. Tematyka konferencji pozostaje niezwykle istotna z uwagi na proponowane zmiany systemu ochrony prawnej konsumenta w relacjach z podmiotami gospodarczymi. Nowa ustawa o prawach konsumenta zmierza w kierunku szerszej i pełniejszej ochrony konsumentów kosztem przedsiębiorców.

Ustawa ma za zadanie ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych, tj. w lokalu przedsiębiorstwa oraz w okolicznościach nietypowych, tj. poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.