Naczelny Sąd Administracyjny: interpretacja zapisów MPZP powinna być dokonywana z uwzględnieniem zasady wolności zabudowy

16-01-2018
W dniu 10 stycznia 2018 roku adwokat Marek Syty reprezentował przed NSA inwestora dla zespołu budynków wielorodzinnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi dotyczyło interpretacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w kontekście możliwej ilości kondygnacji.

Dokonując oceny wcześniejszych rozstrzygnięć w sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił w całości możliwość planowanej zabudowy zgodnie z zamierzeniem inwestora i wyraził pogląd, że wykładnia zapisów MPZP powinna uwzględniać potrzeby respektowania zasadny wolności zabudowy przewidzianej w art. 4 ustawy Prawo budowlane.