Pierwsze szkolenie z cyklu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za nami

16-09-2016
W dniu 15 września 2016 roku w Kaliszu odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie współorganizowane przez kancelarię Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Szkolenie poprowadzili: adwokat Mateusz Stawski, adwokat Marek Syty i adwokat Joanna Lubecka. Tematyka szkolenia dotyczyła odpowiedzialności cywilnoprawnej, dyscyplinarnej i zawodowej, a także odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za wykroczenia kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i projektantów.

Uczestnicy szkolenia otrzymali egzemplarze publikacji adwokatów kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska – ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.