Projekt przebudowy centrum biurowo – handlowego

4-03-2014
Adwokat Marek Syty został zaangażowany w proces przygotowania prawnego przebudowy jednego z centrów biurowo – handlowych w Wielkopolsce.

Zaproponowane rozwiązanie uwzględniało okoliczność, iż ochroną z punktu widzenia prawa autorskiego chroniony jest nie tylko projekt architektoniczny pierwotny i zamienny ale również wzniesiony na jego podstawie budynek – jako utwór.

Opinia prawna przygotowana przez adwokata Marka Sytego stanowiła podstawę konkretnych rozwiązań praktycznych.