Kolejna publikacja Adwokat Joanny Lubeckiej dla Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP – umowne określenie jurysdykcji sądu

16-08-2016
Zasady ustalania jurysdykcji sądu w sprawach dotyczących umów mają istotne znaczenie dla transgranicznych stosunków gospodarczych. Te zasady powinny stanowić przedmiot zainteresowania przedsiębiorców już na wczesnym etapie negocjacji umowy z zagranicznym partnerem handlowym.

Zapraszamy  do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym artykułem Adwokata Joanny Lubeckiej dotyczącym umownego określenia jurysdykcji sądu – prawnych konsekwencji braku klauzuli jurysdykcyjnej w umowach zawieranych z kontrahentem zagranicznym.

Biuletyn_167_okladka

Artykuł dostępny jest tutaj.