Rozwiązania chroniące osoby sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi

10-06-2013
Adwokat Mateusz Stawski na zlecenie jednego z wiodących, poznańskich zarządców nieruchomości przygotował rozwiązania chroniące osoby sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi w związku z obowiązkiem składania do gmin „deklaracji śmieciowych”.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) osoby sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość wskazanej opłaty jest zwykle uzależniona od liczby mieszkańców.

Pomimo nałożenia ww. obowiązków na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, przepisy nie przewidują żadnych narzędzi, które umożliwiłyby zarządom ustalenie faktycznej liczby mieszkańców. Błędna deklaracja liczby mieszkańców przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną może skutkować odpowiedzialnością prawną zarówno względem gminy, jak i wspólnoty mieszkaniowej.

Rozwiązania prawne opracowane przez adwokata Mateusza Stawskiego pozwalają na zabezpieczenie sytuacji prawnej osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną w związku z nałożonymi na nie obowiązkami oraz faktycznym brakiem narzędzi umożliwiających ich wypełnienie.