Spotkanie Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich

1-12-2015
W dniu 30 listopada 2015 roku adwokat Marek Syty i adwokat Mateusz Stawski wzięli udział w kolejnym spotkaniu Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich z udziałem przedstawicieli Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego przy Krajowej Radzie Notarialnej.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni także przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciele Zespołu Prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obecni omówili m.in.:

  1. problematykę zasad obrotu nieruchomościami wprowadzonych przez nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
  2. warunki przygotowania inwestycji deweloperskiej z zamiarem późniejszego przeznaczenia części lokali na cele komercyjne;
  3. zabezpieczenie praw właścicieli lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu komercyjnego przed obciążaniem ich kosztami zarządu nieruchomością wspólną oraz zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania przez nich z części wspólnych (na potrzeby dostaw, postoju, reklamy, informacji);
  4. wypracowania klauzul umownych uniemożliwiających odstąpienie od umowy w przypadku różnicy w powierzchni lokalu w stosunku do projektu architektonicznego oraz klauzul waloryzujących cenę z uwagi na zmianę powierzchni – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów.