Szkolenie dla pośredników nieruchomości

16-03-2015
W dniu 16 marca 2015 r. adwokat Mateusz Stawski przeprowadził wewnętrzne szkolenie dla pośredników nieruchomości z poznańskiego oddziału spółki zajmującej się m.in. pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Szkolenie dotyczyło wpływu nowych regulacji zawartych w obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 r. ustawie o prawach konsumenta na działalność pośredników.  Omówione zostały nowe obowiązki pośredników oraz uprawnienia konsumentów zawierających umowy pośrednictwa.

W praktyce zdarza się, że umowa pośrednictwa z potencjalnym nabywcą czy najemcą nieruchomości będącym konsumentem zawierana jest poza siedzibą (lokalem) pośrednika. Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy konsumenckiej rodzą wątpliwości, czy umowa taka jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów. W praktyce pośredników nieruchomości zdarza się, że umowa pośrednictwa zawarta poza siedzibą pośrednika zostaje przez pośrednika wykonana – pośrednik doprowadza do skojarzenia sprzedawcy i kupującego bądź wynajmującego i najemcy – przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Konsumenci, mimo wykonania umowy pośrednictwa, odstępują od umowy odmawiając zapłaty prowizji.

W trakcie warsztatów wskazano jak powyższe zagrożenie wyeliminować.