Szkolenie dla WOIIB

8-06-2017
8 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne z serii szkoleń dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szkolenie odbyło się w Koninie i dotyczyło tematyki praw autorskich, ubezpieczenia w aspekcie likwidacji szkód z OC oraz wybranych zagadnień z dziedziny prawa zamówień publicznych. Szkolenie poprowadzili Adwokat Marek Syty i Jakub Elegańczyk.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu.