Szkolenie w Lesznie za nami

10-10-2016
6 października 2016 roku w Lesznie adwokaci z kancelarii Stawski Syty przeprowadzili szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kolejne szkolenia skierowane do projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego będą miały miejsce w dniach 20.10.2016 roku w Pile, 10.11.2016 roku w Poznaniu oraz 17.11.2016 roku w Koninie.

Razem z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Informacja o szkoleniach dostępna jest tutaj.