Szkolenie z tematyki praw autorskich, ubezpieczenia w aspekcie likwidacji szkód z OC oraz wybranych zagadnień z dziedziny Prawa zamówień publicznych.

10-04-2017
W dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu tematyki dotyczącej praw autorskich, ubezpieczeń w aspekcie likwidacji szkód z OC oraz wybranych zagadnień z dziedziny Prawa zamówień publicznych przeprowadzone przez Adwokata Marka Sytego i Adwokata Mateusza Stawskiego.

Szkolenia składające się na ww. cykl skierowane są do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Gnieźnie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.