Szkolenie z zakresu inwestycji budowlanych

24-04-2014
W dniu 24 kwietnia 2014 roku adwokat Marek Syty przeprowadził szkolenie skierowane do podmiotów zrzeszonych w jednej z wielkopolskich organizacji przedsiębiorców.

Tematyka szkolenia dotyczyła wybranych problemów prawnych wynikających w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych, w tym: obowiązków inwestora dotyczących projektu budowlanego oraz roli projektu wykonawczego, jak również możliwości późniejszej przebudowy obiektu w kontekście ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

Szkolenie obejmowało konkretne rozwiązania dotyczące problemów praktycznych, z jakimi spotykają się uczestnicy procesu budowlanego. Omówiono zagadnienia związane z procesem poprzedzającym przystąpienie do wykonywania prac budowlanych, w tym sposób konstruowania umowy o roboty budowlane pozwalający na należytą ochronę oraz właściwe zabezpieczenie interesów poszczególnych uczestników procesu budowlanego.

Zwrócono także uwagę na istotę prawidłowego dokumentowania przebiegu inwestycji budowlanej, wzajemne relacje, pozycję oraz odpowiedzialność osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Szkolenie zakończyło się dyskusją oraz udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych problemów wskazywanych przez przedsiębiorców z zakresu branży budowlanej.