Tegoroczny cykl szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczęty.

22-09-2017
Rozpoczęliśmy tegoroczny cykl szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Szkolenie w Koninie za nami, kolejne odbędzie się w Lesznie. Szczegółowe informacje o datach i miejscach nadchodzących szkoleń dostępne są tutaj:

http://www.woiib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179

Serdecznie zapraszamy do udziału.