Transgraniczne.pl

29-10-2014
Z inicjatywy Joanny Lubeckiej - prawnika w Adwokackiej Spółce Partnerskiej Stawski Syty, powstał blog tematyczny dotyczący problematyki dochodzenia roszczeń od kontrahentów zagranicznych.

Transgraniczne.pl ma na celu zaprezentowanie konkretnych narzędzi procesowych jakimi dysponuje przedsiębiorca w celu dochodzenia przysługujących mu roszczeń w stosunku do dłużnika mającego miejsce zamieszkania bądź siedzibę za granicą, a nadto:

– wskazanie na jakie kwestie warto zwrócić uwagę prowadząc negocjacje nad kontraktem zawieranym z zagranicznym partnerem handlowym

– wskazanie mechanizmów prawidłowej oceny roszczenia względem dłużnika zagranicznego pod kątem opłacalności jego windykacji

– omówienie bieżących zmian legislacyjnych w zakresie europejskiego prawa procesowego cywilnego oraz ich skutków dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do lektury.