V Forum Prawa Spółek – Uchwały w spółkach handlowych

16-05-2014
W dniu 16 maja 2014 roku Partnerzy Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska uczestniczyli w organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, IV Forum Prawa Spółek.

Konferencja miała na celu omówienie wniosków zawartych w treści stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 18 września 2013 roku, III CZP 13/13, w myśl której: „wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.’’. Uchwała miała na celu ujednolicenie dotychczasowych poglądów orzecznictwa oraz zakończenie istniejącego sporu dotyczącego tak zwanych ,,uchwał nieistniejących’’.

Uchwała, chociaż kontrowersyjna, posiada niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki obrotu.

W dyskusji nad skutkami wskazanego stanowiska Sądu Najwyższego wzięli zarówno przedstawiciele doktryny, jak i zawodów prawniczych.