Grono wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez kancelarię liczy już ponad 150 podmiotów

6-06-2014
Kancelaria opracowała oraz wdrożyła rozwiązania prawne pozwalające na sprawne, efektywne zabezpieczenie oraz dochodzenie masowych roszczeń związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne dla zarządów i administratorów wspólnot mieszkaniowych oraz reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. W imieniu wspólnot mieszkaniowych i właścicieli lokali egzekwujemy roszczenia od deweloperów z tytułu wad budynków, opiniujemy projekty umów i uchwał dotyczących nieruchomości wspólnych oraz pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli.