Wydanie 2 naszej książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” już gotowe.

22-09-2017
Przygotowaliśmy wydanie 2, zaktualizowane naszej publikacji ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny''. Autorami książki są adwokat Mateusz Stawski, adwokat Marek Syty i adwokat Joanna Lubecka.

Publikacja jest przekazywana uczestnikom szkoleń prowadzonych przez prawników kancelarii we współpracy z Wielkopolską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Chętnych do otrzymania egzemplarza publikacji, którzy nie mogli uczestniczyć w prowadzonych przez nas szkoleniach prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@stawski-syty.pl